ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАВИЛА

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

«Хустська районна асоціація футболу»

ЗАТВЕРДЖЕНО”

 Конференцією Громадської спілки

“Хустська районна асоціація футболу”

08 серпня 2022 року

__________________

Голова ХРАФ   Р.Й. Буковецький

Іршава – 2022

Визначення термінів

Апеляційний комітет (АК): Орган здійснення футбольного правосуддя другої інстанції.

Арбітр: особа призначена комітетом арбітрів Асоціації для проведення матчу, якій надані виключні повноваження щодо застосування та трактування Правил гри.

Відсторонення (дискваліфікація): заборона футболістові брати участь в офіційних змаганнях або офіційному представникові виконувати службові обов’язки на визначену кількість матчів чи на визначений термін.

Відмова від участі в змаганнях: відмова від участі в будь-якому змаганні під егідою Асоціації на участь у якому клуб подав заявку.

Визначений термін: вказівка конкретного терміну дії дисциплінарної санкції.

Важкий випадок нападу: агресивні дії або дії скоєні з особливою зухвалістю, агресивністю або цинізмом, поєднані з ударом будь-якою частиною тіла або предметом, нанесенні учаснику змагання, офіційній особі або глядачу в будь-яку частину тіла до, під час матчу, після зупинки матчу, або після його закінчення.

Голова Асоціації: Вища посадова особа Асоціації.

Глядач або вболівальник: фізична особа, яка відвідує футбольний матч з метою його перегляду.

Делегат матчу: особа, призначена Асоціацією для виконання офіційних функцій щодо контролю організації, підготовки та проведення матчу, дотримання вимог відповідних документів з питань забезпечення громадського порядку і безпеки на стадіоні.

Дисциплінарні правила: уніфіковані дисциплінарні норми і види дисциплінарних стягнень.

Дисциплінарні санкції: перелік заходів дисциплінарного впливу у вигляді дисциплінарних стягнень.

Дисциплінарне порушення: протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на вимоги Статуту Асоціації, Регламенту районних змагань та Правил гри.

Ігрове поле: ігрова поверхня, розміри якої відповідають Правилам гри і на якій в межах стадіону проводиться будь-який матч, включаючи зони безпосередньо за лініями воріт та бічними лініями.

Ігрова зона: футбольне поле, територія навколо футбольного поля, де розташовані місця для тренерів, запасних футболістів (технічна площа), четвертого арбітра матчу, медичного персоналу, стюардів, акредитованих ЗМІ та юних футболістів, які подають м’ячі.

Зауваження: офіційне, викладення у письмовій формі нагадування про можливість застосування дисциплінарних санкцій за негативну поведінку, надане порушнику.

Змагання: спортивний захід, що проводиться з метою визначення переможців відповідно до Правил гри та Регламенту змагань.

Календар ігор: розклад матчів районних змагань Асоціації.

Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК): Орган здійснення футбольного правосуддя першої інстанції.

Команда: спортивний колектив футбольного клубу, який бере участь у змаганнях з футболу.

Матч: гра, що проводиться в межах змагань, включаючи основний ігровий час, додатковий час та серію післяматчевих одинадцятиметрових ударів.

Напад: спробу удару або поштовх будь-якою частиною тіла або предметом, нанесений учаснику змагання, офіційній особі чи глядачу в будь-яку частину тіла, або плювок.

Неявка команд на матч: неприбуття команди до місця проведення календарного або перенесеного матчу.

Неетична, некоректна, неспортивна поведінка: поведінка (вислови і/або дії) футболістів, офіційних, інших осіб, яка не відповідає встановленим етичним нормам і традиціям у футбольному співтоваристві, має зухвалий, вульгарний, неввічливий характер і ображає певних осіб і/або організацію.

Органи здійснення футбольного правосуддя: органи, які мають виключну компетенцію розглядати всі спори, які виникають між Асоціацією та її членами, командами, гравцями або офіційними особами та видавати розпорядження і директиви.

Офіційна особа: представник Асоціації, арбітри, делегати, спостерігач арбітражу, керівники клубів (команд) та інші особи, які виконують офіційні функції самостійно або від їх імені на будь-яких заходах під юрисдикцією Асоціації.

Офіційний представник: особа, яка є представником клубу та прізвище якої внесено до заявкового листа або рапорту арбітра.

Паспорт футболіста: документ встановленого зразка, в якому міститься інформація про футболіста, а також клуби, у яких футболіст був зареєстрований.

Попередження: вказівка щодо змісту дисциплінарних санкцій, яка може бути застосована у випадку подальшого порушення.

Проведення матчу з порушенням норм спортивної етики: матч результат якого був визначений командами (керівниками, тренерами, футболістами) завчасно без дотримання принципів спортивного змагання і чесної ігри, пасивно, з неповагою до глядачів чи на заздалегідь фіксований (домовлений) результат.

Провокаційні дії: навмисні дії учасників змагання і/або офіційної особи (і), з метою спровокувати іншу особу на згубні вчинки або реакцію.

Правила гри: збірка положень та вимог затверджених Міжнародною радою футбольних асоціацій, обов’язкових для виконання під час матчу.

Протест: письмова заява клубу щодо фактів, пов’язаних із порушенням Регламенту районних змагань.

Расизм: будь-яке розрізнення, виняток обмеження чи перевага, основані на ознаках раси, кольору шкіри, родового, національного чи етнічного походження, метою або наслідками яких є знищення або применшення визнання, використання чи здійснення на рівних засадах прав людини та основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-яких інших галузях суспільного життя.

Рапорт арбітра: офіційний документ Асоціації у якому арбітр фіксує остаточний результат матчу, викладає перебіг подій і дотримання учасниками та офіційними особами клубів Правил гри та регламентних норм до, під час та після проведення матчу.

Рапорт делегата: офіційний документ Асоціації у якому делегат, фіксує остаточний результат матчу, дисциплінарні санкції накладені на футболістів і характеризує організацію проведення матчу.

Розпорядження, директиви: додаток до дисциплінарних санкцій з метою забезпечення виконання та/або вимоги дотримуватися встановлених відповідними документами поведінки з боку зацікавлених осіб.

Реєстрація футболіста: внесення відповідної інформації про футболіста до бази даних Асоціації футболу України.

Самовільне залишення футбольного поля: залишення командою футбольного поля, під час матчу, без дозволу арбітра або відмова продовжити матч, що почався.

Спостерігач арбітражу: особа, призначена комітетом арбітрів Асоціації для виконання офіційних функцій щодо оцінки професійних дій арбітрів під час проведення матчу.

Стороння особа: особа, яка не внесена в рапорт арбітра та знаходиться на лаві запасних, або на відстані менше трьох метрів від лінії футбольного поля.

Стадіон (спортивна споруда): місце проведення футбольного матчу, що включає ігрове поле, а також прилеглу до нього територію, аж до огорожі (включаючи саму огорожу), повітряний простір безпосередньо над стадіоном.

Сезон: період від заявкового періоду до затвердження підсумків відповідного змагання.

Технічна площа: територія обладнана спеціальними лавами для запасних гравців та офіційних осіб команди і має відповідну розмітку.

Тренер: фахівець, який має спеціальну освіту, диплом відповідної категорії, працює в футбольному клубі або на громадських засадах проводить навчально-тренувальну роботу з футболістами, внесений в рапорт арбітра та керує командою в матчах.

УЄФА: Європейський Союз Футбольних Асоціацій.

Учасники змагань: футболісти, тренери, особи, внесені до рапорту арбітра, які виконують на матчі офіційні функції.

Упереджений, упередженість: несправедливе, негативне, необ’єктивне відношення до учасників змагань, офіційних осіб, футбольних клубів (команд) та пов’язане з ним відповідне ставлення.

ФІФА: Міжнародний Союз Футбольних Асоціацій.

Футбольний матч: спортивне змагання з футболу між двома командами, що відбуваються відповідно до Правил гри, затверджених Міжнародною радою футбольних асоціацій.

Футболіст: спортсмен, який у складі команди бере участь у навчально-тренувальному процесі та змаганнях з футболу.

УАФ: Українська асоціація футболу.

Асоціація: Громадська спілка «Хустська районна асоціація футболу».

Члени Асоціації (постійні та асоційовані): Постійні члени – юридичні особи приватного права (міські федерації / асоціації); асоційовані члени – всі інші юридичні особи приватного права, що задіяні у сфері футболу, в тому числі професіональні футбольні клуби.

ЧАСТИНА ПЕРША: Дисциплінарні правила

І. Вступ

Стаття 1. Загальні положення

1. Дисциплінарні правила Громадської спілки «Хустська районна асоціація футболу» (далі – Дисциплінарні правила) розроблені на основі статутних і регламентних документів Асоціації, УАФ та законодавства України.

2. Дія Дисциплінарних правил розповсюджується на всі випадки дисциплінарних порушень.

3. Дисциплінарні правила є обов’язковими для виконання всіма членами Асоціації.

4. Усі особи, які задіяні або працюють у футболі, зобов’язані виконувати рішення Органів здійснення футбольного правосуддя Асоціації.

5. Застосування Дисциплінарних правил за аналогією та прецедентом забороняється.

Стаття 2. Мета та завдання

1. Метою Дисциплінарних правил є впровадження єдиних справедливих і загальнозрозумілих принципів відповідальності за діяльність у сфері футболу.

2. Завданням Дисциплінарних правил є – реалізація мети Асоціації щодо впровадження єдиних принципів дисциплінарної практики у сфері футболу на основі визначення відповідних санкцій за порушення вимог Статуту Асоціації та інших регламентних документів (регламентів змагань, правил, інструкцій, рішень, директив та ін.) Асоціації.

Стаття 3. Дисциплінарні повноваження

Постійні та асоційовані члени Асоціації (далі – члени Асоціації), футбольні клуби, команди, футболісти, офіційні особи усвідомлюють, що Асоціації має виключні дисциплінарні повноваження та Асоціації юрисдикцію, визнають і беруть зобов’язання виконувати Статут Асоціації, а також усі правила та рішення Асоціації, дотримуватися принципів Чесної гри, які видані Радою Міжнародних футбольних асоціацій.

Стаття 4. Обсяг застосування

Дисциплінарні правила застосовуються при розгляді всіх справ про порушення норм статутних і регламентних документів.

Стаття 5. Виняткові положення застосування

Якщо відповідні положення відсутні в Дисциплінарних правилах та інших регламентних документах, Органи здійснення футбольного правосуддя Асоціації ухвалюють рішення відповідно до загально визначених норм та згідно з принципами законності та справедливості.

ІІ. Принципи поведінки. Відповідальність

Стаття 6. Принципи поведінки

1. Клуби (команди), які беруть участь у змаганнях під егідою Асоціації несуть відповідальність за поведінку футболістів, тренерів, фахівців та офіційних осіб, які входять до їх складу, а також за поведінку своїх вболівальників.

2. Члени Асоціації, клуби, футболісти, тренери, офіційні особи, арбітри, спостерігачі арбітражу та делегати зобов’язані дотримуватись Дисциплінарних правил. Вести себе відповідно до принципів лояльності, чесності, порядності та спортивної етики.

3. Кожний, хто своєю поведінкою і/або висловами завдає шкоди репутації футболу та його органів управління, може бути притягнутий до відповідальності.

Стаття 7. Відповідальність

1. Члени Асоціації, клуби (команди) несуть відповідальність за поведінку своїх футболістів, офіційних осіб, уболівальників та будь-яких інших осіб, які працюють до, під час та після проведення матчу за дорученням члена чи клубу (команди).

2. Клуби (команди) господарі несуть відповідальність за порядок і безпеку на стадіоні та прилеглій до нього території (визначається відстанню від периметру стадіону до 100 метрів), до, під час та після матчу і зобов’язані виконувати регламентні норми проведення змагань, відповідні правила, інструкції, директиви та ін. Вони несуть відповідальність за будь-які інциденти, що можуть підлягати дисциплінарним санкціям.

3. Якщо команду на виїзді підтримують їхні уболівальники чи фан-клуб (окрема група осіб із атрибутикою та символікою клубу), то ця команда своїми силами підтримує порядок у своєму фан-секторі та безпосередньо несе відповідальність за порушення ними регламентних норм та Правил поведінки глядачів на стадіоні.

ІІІ. Дисциплінарний проступок. Дисциплінарні санкції

Стаття 8. Дисциплінарний проступок

1. Дисциплінарним проступком визнається протиправна, умисна, необережна дія або бездіяльність, яка порушує норми Статуту, регламентів, Дисциплінарних правил, Правил гри, затверджених Міжнародною радою футбольних асоціацій та встановлений Асоціацією порядок управління футболом.

2. Суб’єкти дисциплінарного проступку є юридичні або фізичні особи:

а) офіційні особи Асоціації;

б) члени Асоціації – міські Асоціації, асоціації футболу та їх співробітники;

в) клуби, команди та їх футболісти, тренери, офіційні особи і співробітники;

г) арбітри, спостерігачі арбітражу, делегати.

3. Часом вчинення дисциплінарного проступку є безпосередній час вчинення порушення Статуту, регламентних норм і Дисциплінарних правил або Правил гри.

Стаття 9. Дисциплінарна санкція та її застосування

1. Випадки недотримання вимог та положень Статуту Асоціації і/або Регламентів розглядаються Органами футбольного правосуддя Асоціації, оскільки тільки вони можуть застосовувати дисциплінарні санкції.

2. Дисциплінарна санкція є стягнення за вчинений дисциплінарний проступок. Санкція може застосовуватися за сукупністю дисциплінарних стягнень, але лише у межах, установлених відповідною статтею Дисциплінарних правил.

3. Дисциплінарна санкція повинна застосовуватись з урахуванням усіх обставин справи, зважаючи на факти порушень та факти, що звільняють від відповідальності, характеристики особи на яку накладається санкція, бути відповідною до протиправного вчинку та мірою запобігання правопорушень у майбутньому.

4. Дисциплінарна санкція може бути заходом фінансового впливу за скоєні порушення у вигляді обов’язкового грошового внеску.

5. Застосування дисциплінарних санкцій відносно юридичної і/або фізичної особи забороняється якщо:

а) така особа вже притягнута до відповідальності за цей же дисциплінарний вчинок;

б) минуло більше 6-ти місяців з часу здійснення вчинку;

в) минуло більше 30 днів з часу, коли стало відомо про вчинок.

6. Такими, що не мають стягнення у вигляді дисциплінарних санкцій визнаються юридичні і/або фізичні особи якщо:

а) повністю відбули призначене стягнення за дисциплінарний вчинок або дія санкції припинена;

б) закінчився змагальний сезон в якому вони були покарані якщо дисциплінарна санкція або рішення відповідного органу не встановлює інше.

7. Повторністю дисциплінарного проступку є здійснення такого ж і/або іншого вчинку за який до особи застосовувалися дисциплінарні санкції протягом одного змагального сезону.

ІV. Відповідальність членів Асоціації

та дисциплінарні санкції за допущені порушення

Стаття 10. Відповідальність футболістів

Відповідальність за допущені порушення футболістами та грошові стягнення покладається на футбольні клуби.

1. У контексті матчів усіх змагань під юрисдикцією Асоціації можливе застосування дисциплінарних санкцій до футболістів та клубів:

а) попередження;

б) вилучення;

в) відсторонення, дискваліфікація та обов’язковий грошовий внесок, який сплачує футбольний клуб (команда) за який виступає футболіст.

1.1. За кожні 4 (чотири) жовті картки отримані футболістом у матчах чемпіонату та юнацької першості та кожні 3 (три) в Кубку області, здійснюється відсторонення на 1 (один) матч та обов’язковий грошовий внесок в сумі 300 (триста) грн.

1.2. Відсторонення на 1 (один) матч та обов’язковий грошовий внесок в сумі 500 (п’ятсот) грн за:

а) друге попередження в одному й тому ж матчі;

б) позбавлення суперника очевидної можливості забити м’яч;

в) удар суперника ногою в боротьбі за м’яч.

1.3. Відсторонення на 2 (два) матчі та обов’язковий грошовий внесок у сумі 3 000 (три тисячі) грн, за:

а) грубий поштовх суперника руками після зупинки гри;

б) небезпечний напад на суперника, який не володіє м’ячем, з вірогідністю нанесення травми;

в) удар суперника рукою у боротьбі за м’яч.

г) нецензурні або інші образливі висловлювання, жести на адресу партнера, суперника, арбітрів, офіційної особи або глядачів.

д) погроза фізичної розправи стосовно офіційних осіб матчу.

1.4. Відсторонення на 3 (три) матчі та обов’язковий грошовий внесок в сумі 5 000 (п’ять тисяч) грн, за:

а) навмисний удар суперника ногою, який не володіє м’ячем під час матчу, або після його зупинки;

б) навмисний удар суперника рукою або іншою частиною тіла, який не володіє м’ячем під час матчу, або після його зупинки;

1.5. Відсторонення на 4 (чотири) матчі та обов’язковий грошовий внесок в сумі 10 000 (десять тисяч) грн, за:

а) публічні неетичні образливі вчинки, що принижують честь, гідність учасників змагань, офіційних осіб Асоціації.

б) за спробу застосування фізичної сили відносно офіційних осіб;

1.6. Відсторонення на 5 (п’ять) матчів та обов’язковий грошовий внесок в сумі 12 000 (дванадцять тисяч) грн, за:

а) небезпечний напад на суперника, який володіє м’ячем, з нанесенням травми.

1.7. Відсторонення на 6 (шість) матчів та обов’язковий грошовий внесок в сумі 15000 (п’ятнадцять тисяч) грн:

а) плювок в гравця, представника будь якої команди або офіційну особу матчу;

б) бійка до, під час та після матчу або після його зупинки;

в) прояви агресивної поведінки до сторонніх осіб.

1.8. Відсторонення на 10 (десять) матчів та обов’язковий грошовий внесок в сумі 15 000 (п’ятнадцять тисяч) грн за навмисне нанесення травми суперникові, що призвело до втрати ним працездатності.

1.9. Відсторонення на визначений термін КДК та обов’язковий грошовий внесок в сумі 20 000 (двадцять тисяч) грн за застосування фізичної сили до офіційних осіб матчу.

2. Якщо обов’язковий грошовий внесок за вилученого гравця не сплачено, то відсторонення (дискваліфікація) гравця продовжується, поки клубом, або гравцем не буде сплачено суму обов’язкового грошового внеску.

3. Відсторонення застосовується разом із санкцією у вигляді обов’язкового грошового внеску.

4. Дисциплінарні санкції також можуть бути застосовані, на підставі офіційної інформації, відображеної у рапорті делегата матчу, у тому випадку коли арбітр не бачив дисциплінарних проступків зі сторони футболістів або офіційних осіб матчу, і тому не ухвалив ніякого рішення з цього інциденту.

5. Якщо матч відмінено або автоматично зараховано перемогу на користь однієї із команд, особи, які скоїли зазначені вище порушення, все одно підлягають дисциплінарним санкціям.

Стаття 11. Жовті картки, отримані у змаганнях

1. Попередження та майбутнє відсторонення за отримані жовті картки в матчах втрачають силу після відповідного сезону.

2. Жовті картки, отримані у ході одного сезону переносяться з одного кола змагань до іншого. При переході футболіста протягом сезону до іншого клубу жовті картки не анулюються.

3. Облік попереджень та вилучень, отриманих футболістами у матчах чемпіонату, юнацькій першості та матчах Кубка району ведуться окремо.

4. Облік жовтих карток та інших санкцій, пов’язаних із дискваліфікацією футболістів, застосованих арбітром ведеться у порядку, визначеному Регламентом змагань з футболу.

5. При переході до іншого клубу футболіст повинен відбути відсторонення у команді, за яку він був або буде заявлений.

Стаття 12. Відповідальність міських федерацій, асоціацій футболу та професіональних футбольних клубів

1. За невиконання статутних та регламентних норм до членів Асоціації – міських федерацій футболу, асоціацій футболу та професіональних футбольних клубів можуть бути застосовані такі санкції:

1.1. Попередження.

1.2. Тимчасове припинення (призупинення) членства у Асоціації.

1.3. Виключення з членів Асоціації.

Стаття 13. Відповідальність клубу (команди)

1. Порушення, за які застосовуються дисциплінарні санкції до клубу (команди):

1.1. Відмова від участі в змаганнях, за які клуб був заявлений.

1.2. Неявка команди на матч.

1.3. Повторна неявка команди на матч.

1.4. Самовільне залишення поля командою під час матчу або відмова починати чи продовжити матч.

1.5. Провокаційні дії футболістів, офіційних осіб клубу (команди), що викликали безладдя на футбольному полі, стадіоні або прилеглій території, прояви расизму чи незабезпечення заходів боротьби з ними.

1.6. Неетична, некоректна, неспортивна поведінка футболістів, керівників команд та інших посадових і офіційних осіб клубу (команди) до, під час та після матчу.

1.7. Неналежне забезпечення прийому команди гостей та офіційних осіб Асоціації.

1.8. Незабезпечення громадського порядку та безпеки на стадіоні або прилеглій до нього території до, під час та після матчу.

1.9. Внесення до рапорту арбітрів незаявленого або відстороненого від участі в матчах футболіста, тренера, офіційної особи клубу.

1.10. Недисциплінована поведінка вболівальників до, під час або після матчу.

1.11. Невиконання умов та вимог, що пред’являються до стадіонів або неналежна підготовка футбольного поля до гри.

1.12. Проведення матчу з порушенням норм спортивної етики.

1.13. Порушення вимог Регламенту районних змагань та Дисциплінарних правил Асоціації або рішень органів управління Асоціації.

1.14. Незабезпечення участі футболістів у планових заходах збірних команд району.

1.15. Порушення термінів перерахування членських, заявкових та інших обов’язкових внесків.

1.16. Порушення встановлених графіків заявки (дозаявки) команд для участі в змаганнях.

1.17. Запізнення команди на матч.

1.18. Участь команди у будь-яких змаганнях чи матчах без дозволу Асоціації.

1.19. Невиконання рішень Органів футбольного правосуддя Асоціації.

1.20. Вилучення футболістів до, під час та після матчу.

1.21. Навмисне зруйнування або пошкодження футболістом, офіційними особами, вболівальниками та будь-якими іншими особами, які працюють (або присутні) до під час та після проведення матчу, майна та обладнання стадіону і прилеглої території.

1.22. Групові чи масові дії, які порушують установлені на стадіоні Правила поведінки або прилеглій до нього території до, під час та після матчу.

1.23. Несанкціоноване вторгнення до ігрової зони будь-якої сторонньої особи.

1.24. Незабезпечення медичного працівника для надання своєчасної кваліфікованої допомоги футболістам, офіційним особам матчу та вболівальникам до, під час та після матчу.

1.25. Використання вболівальниками піротехнічних засобів (петард, файєрів, феєрверків, ракетниць, димових шашок) або расистської, неонацистської символіки.

Стаття 14. Санкції, що застосовуються до клубу (команди)

1. Попередження.

2. Зауваження.

3. Обов’язковий грошовий внесок.

4. Обов’язковий грошовий внесок за вилучення футболістів, що зазначено у ст.10.

5. Анулювання результату матчу.

6. Рішення про перегравання матчу.

7. Зняття турнірних очок.

8. Присудження перемоги команді-суперниці.

9. Присудження перемоги команді-суперниці без проведення матчу.

10. Проведення матчу без присутності глядачів.

11. Рішення про заборону використання стадіону.

12. Рішення про проведення матчу на іншому стадіоні.

13. Переведення до ліги нижчої за рангом.

14. Виключення із складу учасників змагань, які проводяться, або виключення із майбутніх змагань.

Стаття 15. Відповідальність офіційних осіб та фахівців клубу (команди), міських федерацій футболу, асоціацій.

1. Порушення за які застосовуються дисциплінарні санкції до офіційних осіб та фахівців клубу (команди), міської Асоціації футболу, асоціацій:

1.1. Грубий вислів або некоректне звинувачення на адресу Асоціації, асоціацій, міських федерацій футболу або клубів (команд) та їх офіційних представників.

1.2. Агресивна, неетична, некоректна поведінка до, під час та після закінчення матчу.

1.3. Неетичні випади на адресу арбітрів, спостерігача арбітражу та делегата.

1.4. Порушення вимог та умов проведення змагань, що визначені Регламентом.

1.5. Невиконання або неналежне виконання вимог Регламентів щодо оформлення документації з проведення змагань.

1.6. Ухилення від виконання або неналежне виконання рішень і постанов Асоціації, асоціацій або міської федерації, асоціації футболу.

1.7. Незабезпечення футболістів у заходах в складі збірних команд району.

1.8. Невиконання вимог Статуту та регламентів Асоціації, асоціацій, міських федерацій футболу.

2. Санкції, що застосовуються до футбольних клубів та команд учасниць обласних змагань:

2.1. Попередження.

2.2. Зауваження.

2.3. Обов’язковий грошовий внесок, який перераховується на розрахунковий рахунок Асоціації:

2.3.1. У сумі 2 000 (дві тисячі) гривень:

– незабезпечення виконання умов та вимог проведення змагань згідно Регламенту;

– виявлення гравця, який виступає за дві команди;

– несвоєчасне представлення заявочної документації;

– використання петард на трибунах та прилеглій території до 10 (десяти) одиниць;

2.3.2. У сумі 10 000 (десять тисяч) гривень:

– неявка на матч юнацьких команд;

– неявка на матч дорослих команд;

– неетична, некоректна поведінка команди чи окремих гравців, офіційних представників та глядачів, в тому числі погрози, плювок чи спроба фізичної дії щодо арбітрів або інших офіційних осіб Асоціації;

– відсутність медичного працівника для надання своєчасної кваліфікованої допомоги своїм футболістам;

– використання файєрів, феєрверків, вогнищ, димових шашок, на трибунах та прилеглій території за 1 (одну) одиницю;

– використання расистської, неонацистської та іншої забороненої символіки, або банерів з образливим змістом.

2.3.3. У сумі 10 000 (десять тисяч) гривень:

– незабезпечення громадського порядку на стадіоні, що призвело до хуліганської поведінки глядачів на стадіоні, або наявності фізичних дій щодо арбітрів;

– погрози застосування фізичної сили до офіційних осіб до, під час або після закінчення матчу;

– невиконання умов Регламенту щодо компенсації витрат на харчування арбітрів, спостерігача арбітражу та делегата матчу, які призначені Асоціацією на домашній матч згідно календаря ігор;

– незабезпечення участі футболістів у заходах у складі збірних команд району.

2.3.4. У сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень за:

– провокаційні дії футболіста, офіційного представника чи команди загалом, що спричинило безладдя (порушення громадського порядку) на футбольному полі, стадіоні;

– самовільне залишення футбольного поля, відмова продовжити гру;

– кидання в ігрову зону, футбольне поле, димових шашок, файєрів, петард або інших предметів за 1 (одиницю).

2.3.5. У сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень та зняття клубу з обласних змагань за:

– наявність фізичних дій глядачів щодо арбітрів.

3. Санкції, що застосовуються до офіційних осіб та фахівців клубу (президентів, тренерів, представників команд та інших осіб):

3.1. Попередження.

3.2. Зауваження.

3.3. Відсторонення від виконання службових обов’язків на визначену кількість матчів або на визначений чи невизначений термін.

3.4. Обов’язковий грошовий внесок, який перераховується на розрахунковий рахунок Асоціації:

3.4.1. У сумі 500 (п’ятсот) гривень за:

– невиконання умов та вимог проведення змагань згідно Регламенту.

3.4.2. У сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень за:

– грубі випади (висловлювання) на адресу Асоціації або її офіційних осіб;

– неетична, некоректна поведінка до, під час та після закінчення матчу по відношенню до офіційних осіб матчу.

3.4.3. У сумі 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень за:

– погрози застосування фізичної сили до офіційних осіб до початку матчу, під час, в перерві або після закінчення матчу.

3.4.4. У сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень та зняття клубу з обласних змагань за:

– удар будь-кого з арбітрів, спостерігача арбітражу чи іншої офіційної особи Асоціації.

4. Заборона на ведення діяльності, пов’язаної з футболом.

5. Якщо до вказаного терміну футбольний клуб (команда) не перерахувала вказану суму обов’язкового грошового внеску на розрахунковий рахунок Асоціації, то КДК з очок набраних дорослих складом знімає турнірні очки в залежності від суми обов’язкового грошового внеску.

Стаття 16. Відбуття відсторонення від матчу або виконання обов’язків

1. Офіційна особа, працівник/тренер клубу, який відсторонений від виконання своїх обов’язків, може спостерігати за матчем, від якого він відсторонений, тільки з трибуни. Йому не дозволяється заходити в роздягальню, тунелі або технічний майданчик та контактувати із своєю командою до та під час матчу.

2. Відсторонення накладене на футболіста/тренера стосується його як футболіста та тренера одночасно.

3. Якщо футболіст, відсторонений мінімум на три матчі, починає виконувати обов’язки офіційної особи або працівника клубу/тренера в іншому футбольному клубі, будь-яка частина санкції, що залишилась, виконується ним на його новій посаді.

Стаття 17. Інші порушення

1. Дисциплінарні заходи, передбачені Дисциплінарними правилами, можуть застосовуватись до клубу (команди), якщо:

1.1. Команда, футболіст або офіційна особа порушують статтю 3 Дисциплінарних правил.

1.2. Команда продовжує поводитись неналежним чином навіть після застосування арбітром кількох індивідуальних дисциплінарних санкцій.

1.3. Глядачі вибігають чи намагаються вибігти на футбольне поле, кидають в ігрову зону будь-які предмети, підпалюють феєрверки, файєра, димові шашки, вогнища, застосовують піротехнічні засоби, або якщо порядок та дисципліна на стадіоні не забезпечені у будь-який інший спосіб.

2. Санкції, що застосовуються відносно стадіонів на яких проводяться матчі обласних змагань:

2.1. Попередження.

2.2. Рішення про заборону використання стадіону на визначений або невизначений термін.

Стаття 18. Відповідальність арбітрів, асистентів арбітра та четвертого арбітра

1. Комітет арбітрів Асоціації своїм рішенням, згідно цих Дисциплінарних правил, відстороняє арбітра від арбітражу змагань або відмовляється від його послуг через помилки під час проведення матчів під юрисдикцією Асоціації, а також інші конфліктні ситуації, пов’язані з діяльністю арбітра.

2. У контексті всіх змагань, які проводяться під юрисдикцією Асоціації за дисциплінарний вчинок до арбітра (асистента арбітра) застосовуються такі санкції:

2.1. Попередження.

2.2. Тимчасове переведення на арбітраж ігор нижчої ліги.

2.3. Тимчасове відсторонення від арбітражу ігор.

2.4. Відсторонення на визначений або невизначений термін.

3.  Дисциплінарні санкції застосовуються до арбітра за такі порушення вимог Регламентів змагань з футболу:

3.1. Неявка арбітрів на семінар, наради без поважних причин – відсторонення від арбітражу на 5 (п’ять) матчів.

3.2. Невиконання у встановлені комітетом арбітрів Асоціації терміни нормативів з фізичної і/або теоретичної підготовки – відсторонення від арбітражу на 5 (п’ять) матчів або на невизначений термін.

3.3. Несвоєчасне підтвердження на адресу комісії призначень комітету арбітрів Асоціації згоди на арбітраж чи зняття з матчу після офіційного призначення (крім непередбачуваних обставин):

а) уперше – відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч;

б) повторне – відсторонення від арбітражу на 3 (три) матчі;

в) у разі подальшого порушення п.3.3 – відсторонення від арбітражу на 6 (шість) матчів або невизначений термін.

3.4. Запізнення на календарний матч без поважної причини:

а) уперше – відсторонення від арбітражу на 2 (два) матчі;

б) повторне – відсторонення від арбітражу на 4 (чотири) матчі;

3.5. Неявка на календарний матч без поважних причин – відсторонення від арбітражу на 7 (сім) матчів або невизначений термін.

3.6. Несвоєчасне надання (відправлення) у Адміністрацію Асоціації рапорту арбітра, неохайне його оформлення та несвоєчасне повідомлення результату матчу:

а) уперше – попередження;

б) повторне – відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч у лізі, де було допущено порушення;

3.7. Упереджений арбітраж матчу або фальсифікація щодо внесення до рапорту арбітра запису про вилучення і попередження, невнесення до запису вилучень і попереджень футболістів, що мали місце, приховання фактів неетичної, некоректної поведінки футболістів, офіційних осіб або глядачів щодо арбітрів або інших осіб – відсторонення від арбітражу на 10 (десять) матчів.

3.8. Порушення Регламенту в частині допуску футболістів до матчу-відсторонення від арбітражу на 3 (три) матчі;

3.9. Неповідомлення післяматчевої інформації (результат матчу) голові комітету з проведення змагань Асоціації – відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч.

4. Дисциплінарні санкції, що застосовуються до арбітрів за порушення морально-етичних норм:

4.1. Порушення правил поведінки загальновизначених у суспільстві під час відрядження для арбітражу матчу, зокрема неправомірні вимоги до умов свого харчування, надання будь-яких додаткових послуг, пільг або знаків поваги-відсторонення від арбітражу на 10 (десять) матчів або невизначений термін.

4.2. Неетичне, некоректне ставлення до делегата, інспектора, футболістів, офіційних осіб або глядачів – відсторонення від арбітражу на 10 (десять) матчів або невизначений термін.

5. Дисциплінарні санкції застосовуються до арбітрів за неякісний арбітраж протягом одного змагального сезону:

а) уперше – відсторонення від проведення арбітражу 2 (двох) матчів або невизначений термін у лізі, відповідний статус арбітра;

б) повторне – відсторонення від проведення арбітражу 7 (семи) матчів або невизначений термін у лізі, відповідний статус арбітра;

в) у разі подальшого порушення п.5 – відсторонення від арбітражу на визначений або невизначений термін.

6. Дисциплінарні санкції застосовуються до арбітрів за посередній арбітраж протягом одного змагального сезону:

а) уперше – попередження;

б) повторне – відсторонення від проведення арбітражу 2 (двох) матчів або невизначений термін у лізі, відповідний статус арбітра.

7. Суттєві помилки арбітра (асистента арбітра), не враховані спостерігачем арбітражу під час оцінювання проведеного матчу протягом одного змагального сезону:

а) уперше – попередження;

б) повторне – (в одному колі змагань) – відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч.

8. Порушення, пов’язані з екіпіруванням арбітра під час виконання обов’язків арбітра протягом одного змагального сезону:

а) уперше – попередження;

б) повторне – відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч.

9. З урахуванням всіх обставин та характеру дисциплінарного порушення можливе застосування санкцій у вигляді переведення арбітра для арбітражу матчів у лігу, нижчу за рангом на визначений або невизначений термін.

10. Усі дисциплінарні санкції повинні вноситися до атестаційного листа арбітра та враховуватись при наступних рекомендаціях його для арбітражу змагань у відповідних лігах.

11. У разі відсторонення від матчів у лізі, що відповідає статусу арбітра, він переводиться до ліги, нижчої за рангом на визначений термін.

12. Дисциплінарна санкція, застосована до арбітра, діє у наступному колі змагань або наступному змагальному сезоні.

13. Комітет арбітрів своїм рішенням може тимчасово утриматись від призначення арбітра для проведення матчів на період з’ясування обставин та прийняття Органами здійснення футбольного правосуддя рішень щодо допущених порушень, а також інших конфліктних ситуацій, пов’язаних з діяльністю арбітра.

14. Якщо арбітр не згоден з виставленою спостерігачем арбітражу оцінкою за арбітраж матчу, він має право подати відповідні матеріали матчу на розгляд комітету арбітрів не пізніше десяти днів після закінчення матчу.

Стаття 19. Відповідальність спостерігача арбітражу (делегата) Асоціації

1. Комітет арбітрів Асоціації згідно цих Дисциплінарних правил відстороняє спостерігачів арбітражу (делегатів) Асоціації від інспектування змагань або відмовляється від їх послуг за помилки під час проведення матчів обласних змагань, або неналежне виконання покладених обов’язків під час проведення матчів обласних змагань, а також інші конфліктні ситуації, пов’язані з діяльністю спостерігачів арбітражу (делегатів).

2. У контексті всіх змагань під егідою Асоціації за дисциплінарний вчинок до спостерігача арбітражу (делегата) Асоціації застосовуються такі санкції:

а) попередження;

б) відсторонення від інспектування матчів обласних змагань на визначений або невизначений термін.

3. Дисциплінарні санкції застосовуються до спостерігача арбітражу (делегата) Асоціації за:

3.1. Неявка на навчально-практичний семінар, нараду перед початком кола без поважних причин – відсторонення від інспектування на один місяць змагань.

3.2. Запізнення на матч:

а) уперше – відсторонення від інспектування на 1 (один) матч;

б) повторне – відсторонення від інспектування на 3 (три) матчі;

3.3. Неохайно заповнений рапорт або несвоєчасне подання рапорту спостерігача арбітражу та делегата матчу:

а) уперше – попередження;

б) повторно – відсторонення від інспектування на 2 (два) матчі.

3.4. Упереджене інспектування, фальсифікація при внесенні в рапорт записів про попередження, вилучення, невнесення до запису вилучень і попереджень, які мали місце, приховання фактів неспортивної поведінки футболістів, тренерів, офіційних осіб, арбітрів або глядачів – відсторонення від інспектування на 10 (десять) матчів або невизначений термін

4. Неявка на календарний матч без поважних причин:

а) уперше – відсторонення від інспектування на 4 (чотири) матчі або на невизначений термін;

б) повторне – відсторонення від інспектування на 7 (сім) матчів або на невизначений термін;

в) у разі подальшого порушення п.4 – відсторонення від інспектування на визначений або невизначений термін.

5. Невірна оцінка рішень арбітра, які істотно вплинули на хід та кінцевий результат матчу:

а) уперше – відсторонення від інспектування матчів у лізі, відповідній статусу спостерігача арбітражу (делегата) Асоціації на 2 (два) матчі або на невизначений термін;

б) повторне – відсторонення від інспектування матчів у лізі, відповідній статусу спостерігача арбітражу (делегата) Асоціації на 5 (п’ять) матчів або на невизначений термін;

в) у разі подальшого порушення п.5 – відсторонення від інспектування матчів всіх рівнів на визначений або невизначений термін.

6. Невірна оцінка рішень арбітра, які вплинули у деяких епізодах на хід або рахунок матчу, але не на кінцевий результат матчу – застосовуються дисциплінарні санкції від попередження до відсторонення від інспектування на 1 (один) матч.

7. Недотримання вимог регламентних документів щодо організації та проведення матчу – відсторонення від інспектування на 4 (чотири) матчі.

8. Порушення морально-етичних норм поведінки під час відрядження та інспектування, некоректне відношення до арбітрів, тренерів, футболістів, офіційних осіб, глядачів – відсторонення від інспектування на 7 (сім) матчів або невизначений термін.

9. Комітет арбітрів Асоціації своїм рішенням може тимчасово відсторонити спостерігача арбітражу (делегата) Асоціації від інспектування чергових календарних матчів змагань на період з’ясування обставин та ухвалення рішення юридичними органами Асоціації щодо допущених спостерігачем арбітражу (делегатом) Асоціації помилок під час проведення матчів під егідою Асоціації, а також інших конфліктних ситуацій, пов’язаних з діяльністю арбітра, спостерігача арбітражу (делегата) Асоціації та перевести його до нижчої за рангом ліги або відмовитися від його послуг.

10. Дисциплінарна санкція, застосована до спостерігача арбітражу (делегата) Асоціації за рішенням органу здійснення футбольного правосуддя діє у наступному колі змагань або наступному змагальному сезоні.

ЧАСТИНА ДРУГА: Дисциплінарна процедура Асоціації

V. Загальні положення

1. Дисциплінарна процедура Асоціації (далі – Процедура) визначає порядок розгляду питань і винесення рішень Органами футбольного правосуддя Асоціації.

2. Процедуру розроблено на основі Статутів і регламентних документів Асоціації і УАФ та законодавства України. Процедура визначає організаційні та процедурні заходи, принципи діяльності та коло питань, рішення яких входить до компетенції органів здійснення правосуддя Асоціації.

3. Мета Процедури – визначення порядку розслідування, розгляду та винесення рішень з питань порушення Статуту Асоціації, Дисциплінарних та інших правил, рішень Асоціації і регламентів змагань, що проводяться під юрисдикцією Асоціації на основі створення правових і організаційних засад та об’єму повноважень Органів здійснення футбольного правосуддя Асоціації.

4. Завдання Процедури – привести порядок розгляду та винесення рішень з питань порушення норм Статуту та діючих регламентних документів Асоціації у відповідність до правових норм Асоціації, УАФ та законодавства України і запобігти причинам та умовам, які сприяють їх порушенням.

VІ. Органи футбольного правосуддя Асоціації

Стаття 20. Визначення

1. Відповідно до вимог ст. 46 Статуту Асоціації Органи здійснення футбольного правосуддя Асоціації мають виключне право застосовувати дисциплінарні санкції до своїх членів, клубів, футболістів, офіціальних та інших осіб, які працюють у футболі.

2. Органами здійснення футбольного правосуддя Асоціації відповідно до ст. 42 Статуту Асоціації є:

а) Контрольно-дисциплінарний комітет (далі – КДК) – орган першої інстанції;

б) Апеляційний комітет (далі – АК) – орган другої інстанції.

3. Органи здійснення футбольного правосуддя є постійними діючими органами Асоціації.

4. Органи здійснення футбольного правосуддя Асоціації є незалежними. Їх члени діють виключно в межах Статуту, інших нормативних документів Асоціації, законодавства України та цих Правил і Процедури згідно із своєю честю і совістю на принципах законності і справедливості.

5. Органи здійснення футбольного правосуддя Асоціації ухвалюють рішення простою більшістю голосів, присутніх на засіданні.

6. Члени Органів здійснення футбольного правосуддя зобов’язані дотримуватись конфіденційності, не розголошувати і не коментувати порядок розгляду та результати голосування з питань порядку денного.

Стаття 21. Склад органів футбольного правосуддя Асоціації

1. Голова, заступник голови та члени Органів здійснення футбольного правосуддя обираються Конференцією Асоціації з кандидатів запропонованих Головою Асоціації, строком на п’ять років, і можуть бути достроково відкликані Конференцією у будь-який час. Органи здійснення футбольного правосуддя Асоціації підзвітні тільки Конференції Асоціації.

2. Відповідно до вимог ст. 43 Статуту Асоціації Голова КДК повинен мати вищу юридичну освіту та досвід роботи за фахом не менше трьох років.

3. КДК обирається в складі трьох осіб.

4. АК обирається в складі трьох осіб.

5. Члени Органів здійснення футбольного правосуддя Асоціації не можуть обиратись до складу Виконавчого комітету.

6. Як правило КДК ухвалює рішення в присутності усіх членів. Кворум для ухвалення рішень – два члена КДК.

7. Присутність на засіданні двох членів АК забезпечує кворум.

8. Відповідно до вимог ст. 44 Статуту Асоціації Голова АК повинен мати вищу юридичну освіту та досвід роботи за фахом не менше трьох років.

VІІ. Повноваження

Стаття 22. Юрисдикція КДК

1. Юрисдикція та діяльність КДК визначається Статутом Асоціації та цими Дисциплінарними правилами.

2. КДК розглядає питання щодо порушень Статуту та інших регламентних документів Асоціації і контролює їх дотримання усіма суб’єктами футболу.

3. КДК, у випадку порушення Статуту або інших регламентних документів Асоціації, застосовує дисциплінарні санкції до будь-якої особи, яка працює у футболі під юрисдикцією Асоціації.

4. У разі необхідності КДК може звернутись для отримання інформації до районної (міської) федерації, асоціації, комітету, комісій, особи, структурних підрозділів Асоціації або органів, що мають відношення до розгляду питань.

5. Обставини та інциденти в офіційних звітах офіційних осіб, у тому числі арбітра та делегата матчу є достовірними і незаперечними.

6. У разі розходжень у різних звітах достовірними є звіти арбітра та делегата матчу щодо тлумачення інцидентів, що мали місце на полі і за його межами до, під час та після матчу.

Стаття 23. Юрисдикція АК

1. До юрисдикції АК відносяться розгляд апеляційних скарг на рішення КДК.

2. Рішення ухвалення АК, набувають чинності після їх оголошення та є остаточними і обов’язковими для всіх зацікавлених осіб.

VІІІ. Основні положення, процедура

Стаття 24. Скликання та представництво

1. Засідання Органу здійснення футбольного правосуддя Асоціації (КДК, АК) скликає Голова.

2. Засідання Органу здійснення футбольного правосуддя Асоціації веде Голова або його заступник за дорученням Голови.

3. Засідання Органу здійснення футбольного правосуддя Асоціації проводяться в приміщенні Адміністрації Асоціації.

4. Присутність на засіданні голови або заступника Органу здійснення футбольного правосуддя Асоціації є обов’язковою.

5. На засідання можуть бути запрошені особи, які мають відношення до розгляду справи – представники членів Асоціації, футбольних клубів (команд), футболісти, тренери, офіційні та інші особи або представники футболістів, тренерів, офіційних та інших осіб.

6. Представники суб’єктів футболу повинні підтвердити свої повноваження, надавши оформлену відповідним чином довіреність.

7. Органи здійснення футбольного правосуддя Асоціації ухвалюють рішення з питань представництва.

8. Асоціацію на засіданні Органу здійснення футбольного правосуддя Асоціації представляє один із заступників Голови Асоціації або секретар Асоціації.

Стаття 25. Процедура розгляду питань

1. Підготовка матеріалів з питань, що надійшли до Органу здійснення футбольного правосуддя Асоціації для розгляду, здійснює один з його членів або Голова комітету.

2. Підставами для розгляду на КДК є:

2.1. Рапорт арбітра, асистентів арбітра та четвертого арбітра матчу.

2.2. Рапорт делегата матчу, який був призначений на матч.

2.3. Протест поданий у встановленому порядку.

2.4. Письмова заява, яка офіційно надійшла до Органу здійснення футбольного правосуддя Асоціації.

3. У процесі розгляду питань Орган здійснення футбольного правосуддя Асоціації може вдаватись до консультацій та висновків експертів, дотримуватись принципів неупередженості і конфіденційності.

4. Під час голосування з питань справи, що розглядаються, будь-які особи, окрім членів Органу здійснення футбольного правосуддя Асоціації, не можуть бути присутніми у залі засідань.

5. Якщо в процесі розгляду питань не встановлено будь-якого дисциплінарного порушення, Орган здійснення футбольного правосуддя Асоціації ухвалює рішення про припинення справи та інформує зацікавлені сторони та Голову Асоціації.

6. Розгляд питання оформляється протоколом засідання до якого додаються використані матеріали та підписується Головою комітету.

7. Матеріали можуть бути відправлені на додаткову перевірку за рішенням Органу здійснення футбольного правосуддя Асоціації.

8. Процедура розгляду питань, порядок ухвалення рішень носять конфіденційний характер і розголосу не підлягають.

Стаття 26. Засідання КДК

1. Слухання проводяться на основі офіційних документів та письмових заяв, які офіційно надійшли до Органу здійснення футбольного правосуддя Асоціації.

2. Про дату розгляду справи зацікавлені сторони повідомляються у будь-якій формі.

3. На розгляд КДК подаються:

а) заява;

б) письмове обґрунтування протесту;

в) письмові докази, копії документів, що підтверджують обставини викладені в скарзі;

г) фото, відеоматеріали, що підтверджують обставини викладені в скарзі.

4. КДК з’ясовує обставини справи на основі наданих документів. При необхідності КДК може вимагати додаткові матеріали, що стосуються цієї справи.

5. КДК може брати до уваги письмові або усні свідчення.

6. КДК може вести обговорення справ та ухвалювати рішення із застосуванням сучасних комунікаційних технологій.

7. Усі зацікавлені сторони про ухвалення рішення повідомляються у письмовій формі.

8. При оголошенні рішення зацікавлені сторони повідомляються про можливість подання апеляційної скарги у 10 (десяти) денний термін.

Стаття 27. Фінансові витрати

Фінансові витрати на підготовку та проведення засідань КДК покриваються за рахунок Асоціації, за виключенням витрат на відрядження представників зацікавлених сторін.

ІХ. Апеляційні оскарження. Процедура

Стаття 28. Розгляд апеляційних скарг

1. Розгляд апеляційних скарг на рішення КДК відноситься до виключної юрисдикції АК.

2. АК приймає до розгляду апеляційні скарги на ухвалені рішення КДК.

3. Не приймаються і не підлягають розгляду АК, рішення, які ухвалені на засіданнях КДК стосовно:

а) попередження;

б) зауваження;

в) обов’язкового грошового внеску;

г) відсторонення офіційних осіб від виконання обов’язків терміном на 1 (один) місяць;

д) відсторонення футболіста/ів до 3 (трьох) матчів або 1 (один) місяць.

3. Рішення юридичних органів членів ЗАФ може бути оскаржене зацікавленою стороною в КДК не пізніше 24-х годин з моменту його отримання.

4. У разі незгоди зацікавленої сторони з ухваленим рішенням КДК, воно може бути оскаржене нею в АК не пізніше 10 (десяти) днів з моменту його отримання.

5. АК, може залишити без змін, змінити або скасувати рішення КДК.

6. Рішення ухвалене АК є остаточним і обов’язковим для всіх зацікавлених сторін.

7. Подання апеляційної скарги не призупиняє рішення КДК.

8. Подавати апеляційні скарги мають право тільки зацікавлені сторони.

9. Районна (міська) федерація, асоціація або клуб не можуть самостійно подавати апеляційну скаргу, якщо питання стосується її футболіста або офіційної особи.

10. При розгляді апеляційної скарги КДК представляє один з його членів, призначений Головою КДК.

11. АК ухвалює рішення про прийняття справи до свого провадження тільки після перерахування юридичною особою грошового внеску в сумі 3 000 (три тисячі) грн, фізичною особою в сумі 1 000 (тисяча) грн, на р/р Асоціації.

12. Якщо АК ухвалює рішення на користь сторони, яка подала апеляцію – грошовий внесок повертається.

13. На розгляд АК подаються:

а) заява;

б) письмове обґрунтування апеляційної скарги;

в) письмові докази, копії документів, що підтверджують обставини викладені в апеляційній скарзі;

г) фото, відеоматеріали, що підтверджують обставини викладені в апеляційній скарзі;

д) підтвердження про перерахування грошового внеску.

Стаття 29. Процедура

1. Після надходження апеляційної скарги Голова без затримки встановлює дату слухань та в 5 (п’яти) денний термін повідомляє про це у письмовій формі зацікавлені сторони.

2. Голова приймає докази фактів, викладенні в апеляційній заяві. До доказів відносяться:

а) офіційні звіти;

б) документи КДК;

в) показання свідків;

г) свідчення сторін;

д) перевірка на місці;

є) записи та документи;

ж) висновки експертів;

з) фото, теле та відеозаписи.

3. На засіданні АК можуть бути присутніми тільки запрошені особи.

4. АК може проводити засідання і ухвалювати рішення без запрошених зацікавлених сторін.

5. АК може запросити додаткові документи щодо поданої апеляційної заяви або викликати додаткових свідків, експертів.

6. У межах апеляційної скарги АК проводить розслідування фактів і юридичних підстав для ухвалення рішення.

7. Обговорення питань АК веде за закритими дверима. Члени АК повинні дотримуватись конфіденційності як до, так і після ухвалення остаточного рішення.

8. Рішення АК у 5 (п’яти) денний термін надсилається зацікавленим сторонам.

9. У разі виявлення або представлення зацікавленою особою додаткових доказів по цій справі, які не були надані КДК, АК може повернути справу до КДК на доопрацювання та ухвалення рішення.

Стаття 30. Поновлення розгляду справи

1. Якщо з’ясовуються вагомі факти, які раніше були невідомими, Орган здійснення футбольного правосуддя Асоціації може поновити розгляд справи, закритої після ухвалення остаточного рішення.

2. Рішення стосовно заяви про поновлення справи ухвалюється Органом здійснення футбольного правосуддя Асоціації, який ухвалював рішення, що оскаржується.

Х. Прикінцеві положення

1. При розгляді Органами здійснення футбольного правосуддя Асоціації випадків, що не регулюються цими Дисциплінарними правилами застосовується Дисциплінарні правила УАФ, або рішення ухвалюються у відповідності з принципами законності і справедливості.

2. Виконання рішень Органів здійснення футбольного правосуддя Асоціації покладається на Адміністрацію Асоціації.

3. Використання чоловічого роду в Дисциплінарних правилах поширюється також на жінок.

4. Дисциплінарні порушення, скоєні до набуття чинності цих Дисциплінарних правил регулюється попередніми Дисциплінарними правилами Асоціації.

5. Правила набувають чинності з 08 серпня 2022 року.

6. Видання Дисциплінарних правил здійснюється українською мовою.